Globusi

Globus (lat. globus - lopta) je umanjeni loptasti prikaz Zemlje, planeta ili nebeske sfere sa ucrtanim kartografskim prikazom date površine. Odnos i geometrijska podudarnost sa stvarnim prikazima je najsličnija od svih mogućih interpretacija.Globusi se dele na astronomske (zvezdani, globusi Sunca, planeta i Meseca) i geografske (opštegeografski, tematski i indukcioni).U nastavi geografije, sferni prikaz Zemlje je jedan od osnovnih učila.Najstariji globusi bili su zvezdani globusi, a od kako je Magelanova ekspedicija oplovila Zemlju, konačno je svima postalo jasno da je nemoguće dospeti do njenog kraja. Od tada su kartografi površinu Zemlje redovno prikazivali na umanjenom modelu, globusu.Naša ponuda globusa u knjižarimarkone može da se podeli na školski globus i ukrasni globus. Školski globusi si plastični u različitim dimenzijama, obično plave boje. Dok imamo prelepe ukrasne globuse, svetleći globus, DAN-NOC globus, srebrni i zlatni globus i druge. Svetleći globus je veoma atraktivnog izgleda i pored edukativne uloge može da se koristi kao lampa ili dekoracija za dečiju sobu, dnevni boravak, učionicu, kancelariju i svaki drugi prostor.Poklonite nekom san o putovanjima odabirom globusa u knižaramarkone.