Kalkulatori-digitroni

Prvi kalkulator pojavio se početkom sedamdesetih godina prošlog veka. Nakon uspešnog sletanja na mesec Nila Armstronga, interesovanje ljudi za svemir je opalo, a veliki broj inženjera je ostao bez posla. Upravo zahvaljujući tehnologiji korišćenoj u programu “Apolo”, mladi inženjeri sastavili su prvi savremeni ručni kalkulator baziran na integralnom kolu i namenjen za jednostavne računske operacije.U samom početku, kalkulatore su uglavnom proizvodile velike američke kompanije “Hjulit-Pakard”, “IBM” i “Teksas instruments”, nakon čega njegovu proizvodnju, po izuzetno niskim cenama preuzimaju kineske kompanije.Sa razvojem tehnologija pojavile su se i nove vrste ovog proizvoda, te tako danas imamo kalkulatore koji se zahvaljujući svojim baterijama sa fotonaponskim ćelijama, mogu napajati i na dnevnom svetlu.Kalkulator ili digitron je obavezan artikal kancelarijskog I školskog materijala koji koristi skoro svaki čovek. Kalkulatori ili digitron je minijaturni, elektronski računar namenjen, po pravilu, jednostvanim proračunima. Postoji više vrsta kalkulatora prema složenosti operacija koje se mogu riješiti. Kalkulator kao uređaj radi s izvorom energije (kao što je baterija ili baterija) i ima a tastatura (za unos podataka), ekran (za prikazivanje) i elektronički krug.Svaki osnovni kalkulator Između ostalog može izvesti sabiranje, oduzimanje, dijeljenje i množenje operacije jednostavno. Naučni kalkulatori , u međuvremenu, dodajte trigonometrijske funkcije, možete generirati statistiku i, u nekim slučajevima, čak prikazati animiranu grafiku u boji. Pored ovih postoje i matematički kalkulatori finansijskii kalulatori koji izračunavaju ka,ate i slične funkcije. Najkompleksniji su programabilni kalkulatori i oni su klasa za sebe. Skoro svi kalkulatori rade osnovne operacije na jedan način. Unese se jedan broj, potrebna operacija, drugi broj, i na kraju znak za jednako.U online prodavnici knjižaramarkone imamo celu paletu kalkulatora-digitrona: mali džepni kalkulator ( za ličnu i školsku upotrebu) , stoni (uglavnom se koristi u prodajnim i kancelarijskim prostorima), matematički kalkulator ili finansijski kalkulator ili kalkulator sa funkcijama ( za više razrede u školskom obrazovanju, za fakultetsko obrazovanje, za preduzeca koja se bavi finansijskim, programerskim, gradjevinarskim, arhitektonskim, naučnim i sličnim delatnostima . Prepoznatljiv brend je Casio, dok mi imamo u ponudi i Deli, Canon, Olympia, Citizen, i druge brendove.Olakšajte sebi računanje kod nas u knjižaramarkone.